Sākums

Pasākuma ideja un organizācija ir  Biedrības FOTOSESDIENA paspārnē.

Biedrības dabības mērķi ir :