Pasta vēstuļu korespondencei :
                         " BIEDRĪBA  FOTOSESTDIENA" 
                          Reg. Nr. 40008217859
                          Burtnieku nov., Valmieras pag., Valmiermuiža, Alejas iela 12, LV-4219

    Dalības maksa, ir 15,-EUR par visu pasākumu, kopā ar FotoSestdienas maltīti

Apmaksājot savu līdzdalību pasākumos, aicinām lietot sekojošus rekvizītus       
Maksājuma saņēmējs:
BIEDRĪBA  "FOTOSESTDIENA" 
Reg. Nr.    40008217859
Banka:      A/S Swedbanka
Kods:         HABALV22
Konts:       LV58HABA055103765126 9
       
Maksājuma mērķis:
        Atbalsts pasākumam "FotoSestdiena 171" (aktuāla notikuma noasukums)
        
Papildus info
  • Ja maksājat par kādu citu personu, lūdzu maksājumā norādiet tās Vārdu un Uzvārdu
  • Lūdzu reģistrējieties pasākumam :
    • norādot savu e-pastu ( lai varam izsūtīt ieejas karti )
    • un norādiet savu vēlmi par picas veid
              
E-pasts:   fotosestdiena@gmail.com